Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden RegisterenGodzilla: Tokyo S.O.S. (2003)


Masaaki Tezuka

Shogo Tomiyama

Masaaki Tezuka, Masahiro Yokotani

Michiru Ohshima

Noboru Kaneko, Miho Yoshioka, Mitsuki Koga, Hiroshi Koizumi, Akira Nakao, Kôichi Ueda, Kô Takasugi, Masami Nagasawa, Chihiro Ôtsuka, Takeo Nakahara, Norman England, Naomasa Musaka, Yumiko Shaku, Yûsuke Tomoi, Tsutomu Kitagawa, Motokuni Nakagawa, Taigi Kobayashi


Giant Monsters All-Out Attack (2001) & Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)


Apotheose en afscheid!
meer...