Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 
16/10/2010

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

The Delta Force en Missing in Action

The Delta Force en Missing in Action
Als groot liefhebber van de jaren ’80 actiefilm zal ik hier zo nu en dan een artikel plaatsen over een of meerdere titels uit dit decennium dan wel een analyse van een acteur of regisseur die in deze periode floreerde. Mijn eerste poging tot quasi-serieuze teksten over het zeker niet al te serieuze subgenre is om te proberen te achterhalen waarom zoveel mensen de oorlogsfilms van Chuck Norris aanbidden. Ik probeer aan de hand van zijn twee meest bekende filmseries hier een antwoord op te vinden.

Laat ik beginnen met waar het voor mij allemaal als kind mee begon en op het gebied van Chuck Norris ook even zo snel weer eindigde. Tijdens de climax van mijn favoriete Bruce Lee-film, The Way of the Dragon, neemt Lee het op tegen een dan nog best wel jonge en onbekende Norris. Ik vond het eigenlijk wel prima dat Lee deze vervelende Amerikaan verrot schopte en kon me op dat moment dan ook nauwelijks voorstellen dat diezelfde acteur in de jaren ’80 veel successen zou boeken met allerlei actievehikels. De meest bekende van die vehikels is zonder meer de Missing in Action-trilogie, maar ook het tweeluik dat The Delta Force heet, is qua naamsbekendheid niet te versmaden. Alle vijf de films zijn geproduceerd door het duo Menahem Golan en Yoram Globus van de beroemde Cannon Group, een productiebedrijf dat zeer veel jaren ’80 actiewerk afleverde. De films die speciaal, zo lijkt het, voor Chuck Norris zijn gemaakt hebben de overeenkomst dat ze alle zeer patriottistisch en historisch gezien vrij onnauwkeurig zijn.

Missing in Action (1984) en zijn twee vervolgen proberen de Vietnam-oorlog op een wel heel aparte wijze een nieuw gezicht te geven. Gemaakt tijdens de hoogtijdagen van Ronald Reagan, die zelfs met archiefbeelden wordt betrokken bij de films, is dit het conservatieve antwoord op geluiden dat de Verenigde Staten niet enkel de Vietnam-oorlog verloren hadden maar ook vele soldaten in gevangeniskampen hadden achtergelaten. De film heeft niet voor niets de bizarre tagline “The war’s not over until the last man comes home - Vietnam 1984”. Chuck Norris als ijzervreter Braddock wordt tot driemaal toe de jungle ingestuurd om de M.I.A.’s te bevrijden van de brute tiran. In deel 1 is dit James Hong die velen zullen kennen als Lo-Pan uit Big Trouble in Little China en vele gastrollen in bijvoorbeeld "The A-Team" en "MacGyver". Het is wonderlijk om te zien hoe geforceerd alles wordt uitgebeeld. De Vietnamese tiran is intens bruut zonder een enkel zuchtje menselijkheid in zich. Dit levert allerlei nare taferelen op van marteling en moord.

Je zou het tweede deel, The Beginning uit 1985, een nog brutere variatie op het origineel kunnen noemen waarbij Norris nu ook echt lichamelijk leed moet ondergaan zoals een agressieve rat die in een zak wordt gestopt en vervolgens rondom Braddock zijn hoofd wordt gebonden. Weinig prettig. Dit tweede deel speelt zich bijna in zijn geheel in een gevangeniskamp af en is vergeleken met het origineel veel meer gericht op simpel effectbejag en minder op spanning en intrige. Dit resulteert in een explosieve climax die enigszins doet denken aan het Schwarzenegger-vehikel Commando uit hetzelfde jaar. Je merkt hier al dat de makers de teugels qua serieuze aanklacht op links Amerika wat laten vieren iets wat zijn welhaast hilarische opvolging zal vinden in het derde en laatste deel.Want wat is Braddock: Missing in Action III (1988) toch een volstrekt ridicule doch wel vermakelijke film. Ditmaal gaat Braddock niet terug om soldaten te bevrijden, maar voor zijn dood gewaande Vietnamese (jaja) vrouw en zoon. Alsof dit nog niet genoeg is, ontfermt Braddock zich in deze film vervolgens ook nog over een groep weeskinderen die dankzij Braddock vluchten uit dit verschrikkelijke land en een nieuwe kans krijgen in de Verenigde Staten. Deel drie is echter zo ontzettend over-the-top dat het onbedoeld komisch wordt. Braddock die met een hele school aan kinderen en een priester door de jungle heen rent heeft al iets ongeloofwaardigs maar als dit vervolgens uitmondt in een gevecht met een tot de tanden gewapende helikopter is alles geoorloofd.

Daar waar de bovenstaande trilogie nog een duidelijk doel voor ogen had - het Vietnam-trauma een positieve draai geven - daar is The Delta Force minder duidelijk in zijn bedoelingen. Zeker de eerste film is krankzinnig serieus en zelfs naar om te aanschouwen. Het is dan ook meer een project van de producenten die hun Israëlische wortels duidelijk en uitermate ongenuanceerd laten merken. Een vliegtuig vol met joden (zowel uit Israël als uit de Verenigde Staten) wordt door een groep Arabisch terroristen gekaapt en in Libanon aan de grond gezet. Norris zelf speelt in de film eigenlijk een secundaire rol als lid van The Delta Force; dit is de show van Golan en Globus die als wilden om zich heen slaan, daarbij alle clichés over Arabieren tonen en ieder kritisch punt  over Israël vakkundig wegpoetsen. De inval in Libanon? Alsof het nooit gebeurd was. Amerikaanse inmenging? Ben je gek! Na het zien van The Delta Force was ik me ineens extra bewust van het feit dat zeer veel Amerikanen enkel een dergelijk beeld van Arabieren hebben. Is de film dan een totale ramp? Eigenlijk wel, maar Lee Marvin kent hier zijn zwanenzang als acteur en de muziek van Alan Silvestri is het toppunt van heerlijk fout jaren ’80 synthesizerwerk.

Dan is het tweede deel toch een stuk luchtiger en minder serieus te nemen. De ondertitel The Colombian Connection alleen al. Colombia komt geen seconde in het verhaal voor, maar lijkt enkel te zijn gekozen als symbool voor drugs, het onderwerp waar de film over gaat. San Carlos is het fictieve land waar Norris en zijn mannen een drugsbaron, met veel gevoel voor overacteren gespeeld door Billy Drago (Frank Nitti uit The Untouchables), moeten ontmaskeren. Van alle films die ik tot nog toe met Norris in de hoofdrol heb gezien is dit zonder meer de meest vermakelijke titel. Dit is grotendeels te danken aan Drago, de fictieve inslag en Norris zelf die zowaar met wat oneliners komt opdraven en zijn houterige acteerwerk hier wel goed weet uit te spelen. Het kan tenslotte ook geen toeval zijn dat de twee meest vermakelijke films, Missing in Action III en The Delta Force II, zijn geregisseerd door Aaron Norris, de broer van. Hij had waarschijnlijk wel door dat je Chuck Norris nooit echt serieus kan nemen als acteur en daarom gewoon maar zo overdreven mogelijk uit de hoek moet komen.


Misschien is dit ook de enige manier om het werk van Norris te ondergaan. Ik neem de films wellicht te serieus, maar dat komt nu eenmaal omdat vele dit ook zijn. De humor ontbreekt vrijwel volledig. Het zou ook kunnen dat ik Norris zijn films niet kan waarderen omdat ik als kind en puber me nooit met zijn films bezig hield. Ik had andere actiehelden zoals Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme die met hun films ook een breder publiek aanspraken dan het zeer Amerikaanse en nationalistische werk van Norris. Toch zijn de films als culturele objecten wel erg interessant. Ze geven een prima beeld van hoe conservatief Amerika over oorlog en het verre buitenland in de jaren ’80 dacht en zeer wel mogelijk nog steeds denkt.
Plaats uw reactie

darjilqer op 20/06/2019

×å÷íÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Þæíîïîðòîâûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õîëüñòåáðî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äæàéïóð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âèëüíþñ (Ëèòâà) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàðäà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çàãàòàëà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðåäèíã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïîäîëüñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Ñóìàòðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äîìîäåäîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàñïèéñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Äìèòðîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôèåðè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àêòàó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Òâåðñêîé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëþáåê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãóðäæààíè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîáðèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîðåëîñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Éîõàííåñáóðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óëàí-Óäý êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àâåéðó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 21/06/2019

Ìîñêâà ðàéîí Ìåäâåäêîâî Ñåâåðíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåóë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâî÷åáîêñàðñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àñàêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàêàäè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâûé Àôîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àêñó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âàðàäåðî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ëîñèíîîñòðîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óçëîâàÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îñòðîâ Äæèëèî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàáðàäå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øåìàõû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Âîñòî÷íûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàäàãàñêàð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåâåðîäâèíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïîðâîî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåíò-Õåëåíñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õîäæààáàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îðëåàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóðãàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âàëåòòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåðáèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàïïåíðàíòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 21/06/2019

Êîë÷åñòåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äæàéïóð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
ÒóëàÒþìåíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Þæíîïîðòîâûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñëîáîäçåÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðîïîòêèí (Êðàñíîäàðñêèé êðàé) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàðòàõåíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õàëà÷ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëàòüÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàøòåëó-Áðàíêó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
øéòåïå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áèëçåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàéàìè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âîëîêîëàìñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óøàê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëüì¸ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîêòåáåëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôàðó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àõñó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óðãóò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïóë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàðû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
øðîãëû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 21/06/2019

Âåðåùàãèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñðåíòãåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàðàíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñîëíå÷íûé äåíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ÑÂÀÎ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåñà-Èòîíèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Åðåéìåíòàó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îðëåàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îðõóñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òðíàâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîðàâñêå Òîïëèöå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîññ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàñêåëåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàöèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìèëàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåâåðîäâèíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
ÓÑÒÜ-ÊÀÌÅÍÎÃÎÐÑÊ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðèóëåíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïðøåðîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàíãåïàñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êåäàáåê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õåðíèíã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íèçèï êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âàâð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 21/06/2019

Âåñ¸ëîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðûì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âëàäèìèð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàäåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðóñåëàðå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äóäíèöå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãåáçå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âë¸ðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àíòâåðïåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êûðäæàëè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øèðâàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàíüÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×åãåì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñûêòûâêàð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äæâàðè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàëàö êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïõóêåò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàìóêêàëå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåòðîïàâëîâñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êñòîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàáàëà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øåêñíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãðàäåö-Êðàëîâå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òóðêó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 22/06/2019

Áóçýó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëåéðèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåëîðå÷åíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õàãåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýéëàò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Ìåäâåäêîâî Ñåâåðíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïîãðàäåö êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñûíäæåðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Ýëüþòåðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëåâèöå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàñòàìîíó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëåéäåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Äìèòðîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òâåðñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýíñõåäå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
ßëòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåðèíãåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Õàéíàíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåðò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàíòà-Êðóñ-äå-Ìàî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èåðóñàëèì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìóáàðåê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëþöåðí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 22/06/2019

Íàáåðåæíûå ×åëíû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìþëóç êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äæóìà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïðîòàðàñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èíîçåìöåâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëåéðèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àíêîíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëüì¸ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êî ×àíã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàõà (ßêóòèÿ) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñèíò-Òð¸éäåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óçëîâàÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Áðàòååâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îñìàíèå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí ÑÇÀÎ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýãåéñêîå ïîáåðåæüå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äàñòàêåðò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àíàäûðü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óì Àëü Êóâåéí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîíòàíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîíñòàíöà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàòåðèíè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çàðàñàé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 22/06/2019

Øàôôõàóçåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîðîë¸â êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äíåñòðîâñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàí-Õîñå-äå-Îêîà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äàëÿíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåêñèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íÿìÿí÷èíå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òàìáîðèë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íåéìåãåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Áàñìàííûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñûðäàðüÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëîâå÷ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàíàìà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òèíåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåíåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàòàíèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàãíèòîãîðñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàéêîï êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðàêîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåðäñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êëèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êûðûêêàëå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Êðîíøòàäòñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 23/06/2019

Çåëåíîãîðñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áëýêïóë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áóäà-Êîøåëåâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×åðâèíèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñèèðò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òåòðè-Öêàðî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàëåðìî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èâàöåâè÷è êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîøèöå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàêàäè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàãàðåäæî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Ñîêîëèíàÿ ãîðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåðí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ÖÀÎ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýðñòàëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óñòåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýëÿêòðåíàé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàãàðåäæî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëîáíÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàíòàðåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Ëà Äèã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òûðãó-Ìóðåø êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóàëà-Ëóìïóð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
darjilqer op 23/06/2019

Ñàìñóí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàííåôüîðä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íèæíåêàìñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Åðìàñîéÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåðêóðÿ-×óê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóðøåíàé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êåäàéíÿé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áîñòîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëîñ-Ïàëàñèîñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàâàíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
ßíãèàáàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àãðû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øÿóëÿé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîâðîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íèø êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âåðîíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âàëëå Íåâàäî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàõòè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàñåéíÿé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàí-Êðèñòîáàëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëèäèí㸠êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õàíîé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äàðûäæà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Öåëü Àì Çåå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Ò¸íñáåðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ôèë¸âñêèé ïàðê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîðòðåéê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íåâèííîìûññê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áóõòà Ëàñïè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàðêàíä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëóãàíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Ìåòðîãîðîäîê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õàãåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òðîèöê (Ìîñêîâñêàÿ Îáëàñòü) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàäóæíûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áûðëàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàõåðäåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàðîêêî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàâëîäàð (Êàçàõñòàí) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàõåòèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîçûðü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êåðêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàðòâèëè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òåêèðäàã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àëåêñàíäðîâñêîå (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íþ÷¸ïèíã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Êîñòðîìà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàâð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äìèòðîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äàóãàâïèëñ (Ëàòâèÿ) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òàìïåðå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåòðîøàíè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñïàñ-Êëåïèêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåëîîçåðñêèé (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àðàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñèðàêóçà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Êîðñèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàëüÿðè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×àéûðîâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ëåâîáåðåæíûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàøòåëó-Áðàíêó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàííîâåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Õàìîâíèêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íèì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çåëåíîãðàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îðëîâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òèõîðåöê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àçèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Áåñêóäíèêîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâîêóçíåöê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Ñèâîòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàëüÿðè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àëòàé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îäèíöîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äàâîñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âîñòî÷íûé Êåéï (Ïîðò Ýëèçàáåò) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåðìóäñêèå Îñòðîâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àíêàðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñóçäàëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàíñàíèëüî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóýíêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èíîçåìöåâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àõìåòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íàäüêàíèæà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ìåòðîãîðîäîê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí ÇÀÎ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîðàâñêå Òîïëèöå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îëåñóíí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î.Âàíóa-Ëåâó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áëýêáåðí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïëàñåòàñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåõèêî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëüì¸ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×àéûðîâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Óîëñîëë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí ×åðòàíîâî Ñåâåðíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øàðóð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóðîâñêîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôåòõèå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çàïàäíûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãåéëî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êî÷êîð-Àòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåëîóñîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîð-À÷èí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåòðîøàíè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñîëíå÷íûé áåðåã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëóãàíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîæàéñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñìîðãîíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîïûëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàÿãóàíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äàðãàíàòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåðóäæà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íàäüêàíèæà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áðè÷àíû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àçèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Þæíàÿ Àìåðèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýðåãëè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Êîñòà-Ðèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôèíëÿíäèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Òàãàíñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàÿìî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëóíèíåö êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåðóâåëà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áèëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êåðêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×èìèøëèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýñïîî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðîïîòêèí (Êðàñíîäàðñêèé êðàé) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàïëà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Âåøíÿêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàòòàÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãóìäàã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãëîãîâåö êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðààõå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóï÷èíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåäæèäèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñòàðûé Êðûì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Ãðàí Êàíàðèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàòàðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Òèìèðÿçåâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äðîãè÷èí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.